หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - กฏหมาย/ระเบียบ
  ผู้ชม
   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
  4
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2566
  4
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
  11
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
  6
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2566
  5
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2566
  5
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
  388
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
  386
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  361
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  329
   ทดสอบกฎหมายและระเบียบ
  447


  ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 171
     เดือนนี้ : 8719
     พ.ศ.นี้ : 117292
     ทั้งหมด : 847410
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com