หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ปี 2567

  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ปี 2566

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ปี 2565

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   

  ปี 2564

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าาง

   

  ปี 2563

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) แก้ไข

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) แก้ไข

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)    

   

  ปี 2562

      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)
      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)  เพิ่มเติม
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) เพิ่มเติม

  .

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 11:14:11 แก้ไชวันที่ : 2024-05-28 16:26:23


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 121
     เดือนนี้ : 8669
     พ.ศ.นี้ : 117242
     ทั้งหมด : 847360
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com