หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ปี 2566

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.

  ต.ค. 65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66  เม.ย.66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

  ปี 2565

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

   ต.ต.64   พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65  เม.ย.65 พ.ค. 65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

  ปี 2564

         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

         ต.ค.63  พ.ย.63  ธ.ค.63  ม.ค.64   ก.พ.64  มี.ค.64  เม.ย.64  พ.ค.64  มิ.ย64  ก.ค.64  ส.ค.64  ก.ย.64

  ปี 2563

        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

        ต.ค.62  พ.ย.62  ธ.ค.62  ม.ค.63  ก.พ.63  มี.ค.63  เม.ย.63  พ.ค.63  มิ.ย.63  ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

  ปี 2562

         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

         ต.ค.61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62

   

  ปี 2561

           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ผด.6)
           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

  ปี 2560

             สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1
              ต.ค.59 ,   พ.ย.59ธ.ค.59ม.ค.60ก.พ.60มี.ค.60 เม.ย.60พ.ค.60มิ.ย.60, ก.ค.60ส.ค.60ก.ย.60

  ปี 2559  
              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 12:11:57 แก้ไชวันที่ : 2023-04-18 18:19:48


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 54
     เดือนนี้ : 12510
     พ.ศ.นี้ : 275015
     ทั้งหมด : 704920
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com