หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานในการส่งเสริมจริยธรรม
  28
   แนวปฏิบัติ
  49
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริธรรม
  67
   แผนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี 2567
  64
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  36
   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  34
   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  39
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  142
   การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  126
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  129
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  253
   แผนพัฒนาบุคลากร
  433
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564
  396
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  412
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  1467
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1276
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1486
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  3506
   กองช่าง
  2262
   ส่วนการคลัง
  2671
   สำนักปลัด
  3753
   หัวหน้าส่วนราชการ
  1461


  ทั้งหมด 22 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 140
     เดือนนี้ : 8688
     พ.ศ.นี้ : 117261
     ทั้งหมด : 847379
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com