หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  501
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  416
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  535
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  610
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  530
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  530
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  524
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  499
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  476
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  508
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  549
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  660
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  588
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  604
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  700
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  942
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  586
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  601
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  606
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  712
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  642


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 804
     เดือนนี้ : 14565
     พ.ศ.นี้ : 103274
     ทั้งหมด : 833392
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com