หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ

  ปี 2564
            รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
  ปี 2563

            รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (ผด.6) งวดที่ 2 

           รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (ผด.6) งวดที่ 1
           ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

           แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

  ปี 2562

          รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ุ(ผด.6)
          ประกาศเเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
          ประกาศเเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
          แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
          แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) เพิ่มเติม

  ปี 2561

          รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ุ(ผด.6)
          ประกาศเเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
          แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

  ปี 2560

           แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

  ปี 2559

           ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

  .

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 11:14:42 แก้ไชวันที่ : 2021-05-05 11:09:14


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 165
     เดือนนี้ : 8713
     พ.ศ.นี้ : 117286
     ทั้งหมด : 847404
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com