หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี พัฒนากรอำเภอห้วยกระเจา เกษตรอำเภอห้วยกระเจา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นพิจารณาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 42
     เดือนนี้ : 3871
     พ.ศ.นี้ : 80942
     ทั้งหมด : 338495
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th